2018 NASK report

24 aŭgusto 2018

Raport al la Fonduso Schulze
NASK 2018

Dank’ al la bonega subteno de la Fonduso, ni havis la eblon subteni tri
kapablajn, junajn Esperantistojn en la rolo de “staĝ-instruisto” dum NASK
2018: Hans Becklin, Jorge Rafael Nogueras, kaj Raúl Garcia. Ĉiuj tri jam
sukcesis en la KER-ekzameno je nivelo C1, kaj propramaniere aktivas en la
mondo de Esperanto. Hans estas tre aktiva en la junulara movado (kaj estis
ĵus elektita kiel estrarano de TEJO), Jorge estas aktiva membro de la teamo
de Duolingo, kaj Raúl aktuale estas studento en la programo pri
Interlingvisto en Poznan, Pollando. 

Miaj celoj por la projekto estis ke la kandidatoj:

1. Havu la okazon observi instruadon de spertaj lingvo-instruistoj.

2. Havu la okazon mem instrui lingvo-materialon, sub gvidado de sperta
  lingvo-instruisto.

3. Havu la okazon priparoli kaj analizi la instruadon, starigi demandojn,
  kaj esplori diversajn intruajn metodikojn.

4. Pretigu sin por estonta instruado de Esperanto.

Ni vere sukcesis pri ĉiu celo. Ni havis elstaran teamon de instruistoj
(Anna Löwenstein, José Antonio Vergara, Katalin Kováts, kaj Thomas
Alexander), kaj ĉiuj tri staĝantoj havis plurajn okazojn viziti ĉiun
kurson. Krom tio, ili aktive rolis en la prezentado de materialo (ĉefe en
la Meza nivelo, sed ankaŭ en la aliaj), kaj sub la gvidado de Katalin
priparolis kaj analizis la instruadon dum la semajno.

Ĉi-jare NASK estis rekorde granda, kun 74 partoprenantoj. Ni ne antaŭvidis
tion, kaj vere bezonis kroman kurson. Pro tio ke aparte la Meza grupo
estis tro granda por komplete grupa laboro, la staĝantoj helpis per gvidado
de aparta grupeto en aparta ĉambro dum partoj de la lecionaj horoj. Tiel
ili vere faris konkretan kontribuon al la sukceso de la kursaro. 

Mi ĉeestis ĉi-jare sed ne instruis, kaj tial havis okazojn superrigardi la
instruadon kaj la laboron de la staĝantoj. Mi havas plenan fidon ke tiuj
ĉi tri estas kapablaj eniri klasĉambron kaj ekinstrui. Kaj la kreado de
tia “skipo” de estontaj instruistoj estas nuntempe unu el miaj ĉefaj celoj.

Krom la staĝ-instruistoj, vi malavare donis $700 por subteni la ĉeeston de
Renato Corsetti. Ankaŭ li multflanke kontribuis al la ĉi-jara sukceso. Li
ĉeestis en la kurso de Anna, kie li kelkfoje gastprelegis kaj ĉiam pretis
komenti kaj klarigi; li kelkfoje faris vesperan prelegon por la tuta grupo;
kaj li multe interagis kun la partoprenantoj. 

Do, mi profunde dankas vin pro via subteno de ĉio ĉi. Laŭ mi, ĉio okazis
laŭ la spirito de Cathy Schulze, kies nomon vi havas. 

En la YouTube kanalo de Alex Miller, unu el niaj lertaj junaj
partoprenantoj, estas pluraj profesi-nivelaj filmetoj de la eventoj ĉe
NASK. Se vi ĝis nun ne iom esploris kaj rigardis, mi konsilas ke vi serĉu
la filmojn kaj spektu kelkajn. En YouTube, serĉu “Alex Miller NASK 2018”
kaj vi trovos la plejparton. 

Plej Amike,
Lee Miller